ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

0
54

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้