คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนและมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

0
16

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้