ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.อบต.โนนกุง และประกาศสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

0
31

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้