ข้อมูลติดต่อ อบต.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4521-0518 , 0-4521-0538
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
เว็บไซต์ : http://nonkung.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_0634113@dla.go.th

 

หากพบเห็น การทุจริต ร้องเรียนได้ที่ 045-210518

หรือ

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง   065-8861631