:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง 
บ้านโนนกุง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 045-210518 , 045210538
E-mail : saraban@nonkung.go.th
Website : www.nonkung.go.th
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น