:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

ชื่อ: คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต/คำสั่งปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง/คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดอบต./คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง/คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหน้าที่การงานให้รองปลัดอบต./คำสั่งหั

10 ม.ค. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_158_21_766566.pdf