:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แแบสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย 19 เม.ย. 66
2 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรใหม่ 19 เม.ย. 66
3 คำร้องทั่วไป 19 เม.ย. 66
4 บันทึกการใช้รถกู้ชีพฉุกเฉิน 19 เม.ย. 66
5 บันทึกการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 19 เม.ย. 66
6 บันทึกการใช้รถบรรทุกน้ำ 19 เม.ย. 66
7 บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 19 เม.ย. 66
8 แบบ 3 ขอใช้รถกู้ชีพฉุกเฉิน 19 เม.ย. 66
9 แบบ 3 ขอใช้รถจักยานยนต์ส่วนกลาง 19 เม.ย. 66
10 แบบ 3 ขอใช้รถบรรทุกน้ำ 19 เม.ย. 66
11 แบบ 3 ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 19 เม.ย. 66
12 แบบขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพฉุกเฉิน 19 เม.ย. 66
13 แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตาย 19 เม.ย. 66
14 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 19 เม.ย. 66
15 แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง 19 เม.ย. 66