:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 19 เม.ย. 66
2 คำร้องเกี่ยวกับที่ดิน 19 เม.ย. 66
3 แบบคำร้องขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง 19 เม.ย. 66
4 ใบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ 19 เม.ย. 66
5 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ 19 เม.ย. 66