:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิชิต สาระคำ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร 085-415-1609
นายภาสกร ยิ่งยง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร 093-725-3638
นายพานเพ็ชร บุตรวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร 064-580-9317