:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

กองสวัสดิการสังคม
นางณัฎฐญา มูลมี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 081-879-0758
นายธนพงศ์ ผิวขำ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร 091-020-1501